Food & Beverages

Poskytneme Vám kompletní podporu týkající se problematiky sestavování jídelních a nápojových lístků, jejich vnějšího vzhledu, nabídneme překlad do světových jazyků či doškolíme Vaše zaměstnance. Představíme Vám nové trendy v gastronomii a pomůžeme s jejich zavedením. Součástí této služby je i podpora se zařizováním kuchyně nebo baru a jejich dovybavením.

Analýza trhu, poptávky a konkurence^

Abychom mohli vhodně nastavit rozsah nabídky a kvality nabízených služeb, provedeme zevrubnou analýzu lokálního trhu, zjistíme míru poptávky po službách a zboží a porovnáme Vaše možnosti s konkurencí.
------------------

Jídelní a nápojový lístek^

Jednou ze základních problematik při vedení gastronomického zařízení je nevhodně sestavený jídelní lístek. Při jeho vytváření je nutné zohlednit podnikatelské prostředí, potřeby cílové skupiny (případně tuto skupinu určit), dostupnost potřebných surovin, skladovací podmínky apod. Podle míry specializace Vašeho zařízení navrhneme i úpravy nápojového lístku a doplníme případně o nabídku vín či koktejlů.
Grafické zpracování lístků je také důležitým marketingovým nástrojem. Doporučujeme využít možnosti vytvoření celkového korporátního designu, aby se sjednotil vzhled a pro zákazníka bylo Vaše zařízení rozpoznatelnější. Díky spolupracujícímu dodavateli nabízíme za výhodnějších cenových podmínek výrobu desek jídelních a nápojových lístků na míru (speciální papír, kůže, dřevo atd.).
Samotné sestavení jídelního a nápojového lístku také úzce souvisí s vyškolením zaměstnanců. O školení se postarají naši profesionálové v oboru jak kuchařském, tak barmanském.
Kromě úpravy rozsahu a vzhledu lístků poskytujeme také překlady do světových jazyků.
Nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce – pravidelná úprava jídelního lístku, poledních menu. Službu je vhodné zkombinovat se správou profilu Vašeho zařízení na sociálních sítích a gastronomických portálech.
------------------

Uplatňování nových trendů^

Vzhledem k naší filozofii učinit Váš podnik co nejúspěšnějším, zohledníme i novodobé gastronomické trendy. Díky velké konkurenci v této podnikatelské oblasti tak zavádění novinek do výroby či větší orientace se na zákazníka, patří mezi nezbytné složky, které vedou k cílové úspěšnosti Vašeho zařízení.
------------------

Vybavení kuchyně a baru^

Díky našim odborníkům a spolupracujícím dodavatelům Vám pomůžeme optimalizovat Vaši výrobu, zkrátit dobu přípravy a úpravy surovin, zrychlit její výdej a v neposlední řadě i snížit provozní náklady. Použitím vhodných spotřebičů umístěných na nejoptimálnějších místech tak bude Vaše kuchyň či bar odpovídat zvyšujícím se požadavkům zákazníků na kvalitu a rychlost v servírování jednotlivých pokrmů a nápojů.

Ceny se odvíjejí na velikosti gastronomického zařízení a počtu využívaných služeb. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.


Kdo jsme?

Kombinací našich
odborných zkušeností
přesně zrealizujeme
Vaše požadavky.

..zjistěte více

Food & Beverages

Jídelní lístky
na míru..

..zjistěte více

Kontaktujte nás!

Informujte se
nezávazně o nabídce
našich služeb.

..zjistěte více

GastroSense 2012-2017 všechna práva vyhrazena