Optimalizace nákladů

Na základě našich znalostí gastronomického prostředí Vám doporučíme konkrétní opatření pro optimalizaci nákladů. Ať už se Váš problém týká nacenění jednotlivých položek menu či nejste spokojeni s dodavatelskými firmami, vytvoříme nejoptimálnější podmínky ušité na míru Vašemu zařízení.

Rozpočty a kalkulace^

Důkladně zanalyzujeme strukturu a charakter Vašich nákladů. Nejčastějším problémem bývá v mnoha zařízeních neznalost určování nákladů (zejména výrobních). Zaměříme se na Váš jídelní lístek (nápojový), propočítáme skutečné náklady na výrobu a porovnáme nově navržené ceny s aktuální situací na trhu (konkurence, trendy). Doporučíme změny v nacenění položek menu, případně navrhneme úpravu nabízeného sortimentu.
Další problematickou záležitostí je špatná kalkulace celkové rentability gastronomického zařízení. Zjistíme stav provozních nákladů a vypočítáme potřebnou výši tržeb pomocí dalších propočtů. V neposlední řadě je nutné zanalyzovat mzdové náklady, zda odpovídají pracovnímu zatížení a počet zaměstnanců odpovídá návštěvnosti Vašeho provozu.
------------------

Redukce nákladů^

Snížení nákladů probíhá na několika úrovních. Naším cílem je domluvit a zavést do provozu ty nejvýhodnější podmínky. Zaměříme se na předražené suroviny a provozní materiály od dodavatelů, jejich neefektivní nakupování (vlastní závozy) nebo nadzásobení (následované pak například vysokými částkami v odpisech nebo nedostatkem úložných prostor), nevýhodně nastavené podmínky od poskytovatele internetu, pevné linky nebo webhostingu, vedení organizace práce (personální vytíženost) a další nákladové položky, které závisí na druhu provozu a jeho velikosti.
------------------

Výběr dodavatelů^

Přímo navazuje na redukci nákladů. Doporučíme dodavatele, kteří Vám nejlépe vyjdou vstříc vzhledem k nabízeným službám a škále prodávaného sortimentu. Se spolupracujícími dodavateli máme stanovené speciální ceny a celkové slevy tak obdržíte přímo Vy.

Ceny se odvíjejí na velikosti gastronomického zařízení a počtu využívaných služeb. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.


Kdo jsme?

Kombinací našich
odborných zkušeností
přesně zrealizujeme
Vaše požadavky.

..zjistěte více

Food & Beverages

Jídelní lístky
na míru..

..zjistěte více

Kontaktujte nás!

Informujte se
nezávazně o nabídce
našich služeb.

..zjistěte více

GastroSense 2012-2017 všechna práva vyhrazena